Διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στα μεταπτυχιακά – Όλο το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια

Σχετική εικόνα

Το ν/σ αναμένεται να ανέβει την ερχόμενη εβδομάδα στη διαβούλευση και περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων τόσο για τη διοίκηση, όσο και για τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά των ΑΕΙ

Πλήρως διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα μεταπτυχιακά με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ν/σ αναμένεται να ανέβει την ερχόμενη εβδομάδα στη διαβούλευση και περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων τόσο για τη διοίκηση, όσο και για τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά των ΑΕΙ. Παράλληλα, με ρύθμιση θα δοθεί για πρώτη φορά η δυνατότητα σε φοιτητές εφόσον το επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, επιπλέον των μαθημάτων του Τμήματος εισαγωγής τους, στο 25% των μαθημάτων ενός άλλου συνεργαζόμενου Τμήματος. Η συνεργασία των Τμημάτων, στη βάση της συνάφειας των επιστημονικών αντικειμένων που θεραπεύουν, θα γίνεται μέσω συμφωνιών των Τμημάτων. Η επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων θα συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Παιδείας, η ρύθμιση αυτή δεν θα επηρεάσει τα επαγγελματικά δικαιώματα του βασικού πτυχίου, ούτε εντάσσεται στη λογική περί “ατομικού φακέλου προσόντων” του φοιτητή, όπως αυτή εισάγεται από ευρωπαϊκές συνθήκες. “Είμαστε και ακαδημαϊκά και ιδεολογικά αντίθετοι με αυτό”, είπε, εξηγώντας: “Υπάρχει η δυνατότητα στην Ευρώπη να παίρνεις ένα μπουκέτο μαθημάτων από περίπου  όποια προγράμματα θέλεις και να καταλήγεις σ’ ένα δικό σου. Εμείς σ’ αυτό  διαφωνούμε ιδεολογικά αλλά διαφωνούμε και ακαδημαϊκά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εμείς αυτό που λέμε, είναι αυτό που σας είπα. Για δυο τρία τμήματα, κάθε τμήμα να κάνει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Μπορεί ορισμένα τμήματα να μη θέλουν να το κάνουν. Μπορεί να πιεστούν από τους φοιτητές να το κάνουν. Ορισμένα τμήματα μπορεί να το κάνουν  με πολύ καλό τρόπο. Λέμε λοιπόν ότι μέσα σ’ ένα αυστηρό πλαίσιο, θα μπορούν να κάνουν αυτό που είπατε”.

Όσο για το τί θα γίνει με τους πτυχιούχους παλαιών ετών, ο υπουργός Παιδείας απάντησε σε ερώτηση της “Α”: “Είναι προφανές ότι πρέπει να προστατευθεί το Πανεπιστήμιο από το να μην αυξήσει κι ένας υπέρμετρος αριθμός εργασίας πρόσθετων συναδέλφων και πάει λέγοντας. Νομίζω να τα δούμε όλα αυτά  τα ζητήματα ειδικά με τα άτομα που έχουν ήδη πάρει πτυχίο, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης”.

Για το Λύκειο και την Ιστορία

Όσο για τις αλλαγές στο Λύκειο, και αν αυτές θα αφορούν τους φετινούς της Γ’ Γυμνασίου, τόνισε: “Θα σας πω με μεγάλη ακρίβεια, τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου. Όταν τελειώσουν οι εξετάσεις και μπαίνουμε σιγά-σιγά στην άλλη σεζόν, θα σας πω ακριβείς ρυθμίσεις τότε”.

Για τις αλλαγές στην Ιστορία που δημοσιοποίησε η “Α” είπε: “Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής άρχισε να μελετάει αυτό το θέμα. Έχει αναρτήσει αυτές τις προτάσεις. Είναι προτάσεις προς συζήτηση. Αυτό πρέπει η ελληνική κοινωνία να το δεχτεί κάποια στιγμή ότι δεν αναρτώνται μόνο τελικές προτάσεις, αλλά αναρτώνται προτάσεις προς συζήτηση. Το λέμε με μεγάλη έμφαση. Και θα αρχίσει ακριβώς μετά το Πάσχα η συζήτηση και οι ημερίδες με ιστορικούς από τα πανεπιστήμια με άτομα που γνωρίζουν καλά τη διδασκαλία της ιστορίας και αυτά είναι πράγματα νομίζω που μόνο καλό θα φέρουν στη διδασκαλία ενός εξαιρετικά σημαντικού θέματος. Εγώ ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Αυτά είναι επιστημονικά ζητήματα και θα ήθελα να παρακολουθήσω αυτές τις συζητήσεις που θα γίνουν για να δούμε τι αποφάσεις πρέπει να παίρνουμε και νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουμε με πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό σε τέτοιες συζητήσεις, όταν τα θέματα είναι τόσο σύνθετα”.

Οι αλλαγές σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά

Θα δοθεί για πρώτη φορά η δυνατότητα σε φοιτητές εφόσον το επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, επιπλέον των μαθημάτων του Τμήματος εισαγωγής τους, στο 25% των μαθημάτων ενός άλλου συνεργαζόμενου Τμήματος. Η συνεργασία των Τμημάτων, στη βάση της συνάφειας των επιστημονικών αντικειμένων που θεραπεύουν, θα γίνεται μέσω συμφωνιών των Τμημάτων. Η επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων θα συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το μέτρο αυτό διευρύνει τους ακαδημαϊκούς ορίζοντες των φοιτητών, και δίνει πρόσθετες ακαδημαϊκές δυνατότητες για όσους θέλουν να διευρύνουν τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα τους.

Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να περιγραφούν οι ακαδημαϊκοί όροι και οι λειτουργικές προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές σπουδές. Ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

Η φιλοσοφία των προτεινόμενων διατάξεων στηρίζεται στην εμπιστοσύνη που πρέπει να διέπει τις σχέσεις της Πολιτείας με τα Α.Ε.Ι. με την ταυτόχρονη μέριμνα για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της απρόσκοπτης πρόσβασης στο δημόσιο αγαθό της Παιδείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις προτεινόμενες διατάξεις ενισχύεται η αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., τα οποία έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός έχει δικαίωμα αναπομπής της απόφασης της Συγκλήτου περί ίδρυσης Π.Μ.Σ. αν διαπιστώσει: (α) ότι υπάρχει πρόδηλη δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές, ή (β) ότι το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας, παραβιάζοντας τη γενική ελευθερία πρόσβασης στην παιδεία, ή (γ) ότι δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ. Επίσης στον Υπουργό παραμένει και η τελική απόφαση έγκρισης των διακρατικών Π.Μ.Σ.

Συνδεδεμένη με την αυτοδιοίκηση είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην διαχείριση των Π.Μ.Σ. Ετησίως θα δημοσιοποιείται, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα των Α.Ε.Ι., ο απολογισμός εσόδων – εξόδων κάθε Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. Επίσης, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, τα Α.Ε.Ι. οφείλουν επίσης να δημοσιοποιήσουν τον απολογισμό για τα έτη 2012 έως 2016.

Στο ίδιο πνεύμα, η διασφάλιση της ποιότητας των Π.Μ.Σ. αναβαθμίζεται με εσωτερική και εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση. Η εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση πραγματοποιείται περιοδικά (παρακολούθηση ανά έτος και τελική αξιολόγηση ανά πενταετία) από Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία συγκροτείται με απόφαση της οικείας Κοσμητείας και αποτελείται από εννέα έως δέκα πέντε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από Ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των ιδρυμάτων και κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ενισχύεται η ίδρυση δωρεάν ΠΜΣ

Η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. διασφαλίζεται ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Για τον λόγο αυτό ενισχύεται η ίδρυση δωρεάν Π.Μ.Σ., καθότι προσμετράται θετικά η λειτουργία τέτοιων Π.Μ.Σ. κατά τις επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα ενισχύεται η δωρεάν φοίτηση σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν τέλη φοίτησης, ορίζοντας ότι σε κάθε Π.Μ.Σ. το 40% των φοιτητών απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων. Αν οι φοιτητές με χαμηλό εισόδημα υπερβαίνουν το 40%, το Υπουργείο θα εξετάζει τη δυνατότητα κάλυψης των τελών, με επιπλέον επιχορήγηση του ιδρύματος.

Πέραν των ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής φοιτητή από τα τέλη φοίτησης με παροχή επικουρίας αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο ίδρυμα. Από την πλευρά τους, τα ιδρύματα καλούνται να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες πρωτίστως από τα λοιπά μέσα χρηματοδότησης και μόνο αν αυτά δεν επαρκούν μπορούν να επιβάλουν τέλη φοίτησης. Τα ιδρύματα στην απόφαση ίδρυσης Π.Μ.Σ. καλούνται να καταθέσουν ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυτού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο 1/3 των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος να αντιλέξει σε περίπτωση που θεωρεί ότι το οριζόμενο στην εισήγηση τέλος φοίτησης είναι υψηλό και αυτό δημιουργεί απαίτηση από την Σύγκλητο να αποφανθεί αιτιολογημένα επ’ αυτών των αντιρρήσεων.

Η ακαδημαϊκότητα των Π.Μ.Σ. διασφαλίζεται και με μια σειρά διατάξεων που σκοπό έχουν να συνδέσουν την λειτουργία των Π.Μ.Σ. με τις αντικειμενικές δυνατότητες των Τμημάτων για την λειτουργία υψηλή στάθμης Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, ορίζεται ότι Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύναμα τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου. Μη αυτοδύναμα τμήματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να συμμετέχουν σε διατμηματικά ή διαϊδρυματικά Π.Μ.Σ. μόνο σε συνεργασία με αυτοδύναμα τμήματα. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (και 80% σε περίπτωση διατμηματικού).

Διασφαλίζοντας την ουσία της έννοιας του δημόσιου λειτουργού της εκπαίδευσης, ορίζεται η προτεραιότητα της συμμετοχής αμισθί σε Π.Μ.Σ. έναντι της συμμετοχής επ’ αμοιβή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για να αμειφθεί μέλος Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., πρέπει να συμμετέχει αμισθί σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. και η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του.

Διδακτορικά: Εντολή επίβλεψης διδακτορικών διατριβών και σε ΤΕΙ

Προχωρώντας στον τρίτο κύκλο σπουδών, ο οποίος παρέχεται από αυτοδύναμα Τμήματα Πανεπιστημίων, ορίζονται διατάξεις που συστηματοποιούν την διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, τον ορισμό των επιβλεπόντων και των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών, τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και την διαδικασία υποστήριξης της διατριβής.

Στην φιλοσοφία της ενίσχυσης του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας κρίνουμε ως ιδιαίτερα σημαντική την εισαγωγή διάταξης σύμφωνα με την οποία μπορεί να δοθεί από το Τμήμα εντολή επίβλεψης διδακτορικών διατριβών και σε μέλη Ε.Π. Τ.Ε.Ι. (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, και μόνιμους επίκουρους καθηγητές) ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, με την προϋπόθεση όλοι οι ανωτέρω να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η διάταξη αυτή θα αναβαθμίσει τις ακαδημαϊκές δυνατότητες των μελών Ε.Π. και των ερευνητών, δίνοντας στα Πανεπιστημιακά Τμήματα με τα οποία συνεργάζονται την δυνατότητα, την ευθύνη και την ηθική υποχρέωση να δώσουν επίσημο χαρακτήρα σε αυτό το οποίο σε μεγάλο βαθμό γίνεται σήμερα, δηλ. την άτυπη επίβλεψη επί της ουσίας υποψηφίων διδακτόρων.

Ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά

Για τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα των πανεπιστημίων είπε: “Ήδη υπάρχουν και δεν είμαστε αντίθετοι. Βεβαίως με τους κανόνες της ποιότητας κλπ. Έχουμε το Διεθνές Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και το οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε εμείς πάρα πολύ και σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια μεταπτυχιακά που γίνονται σε άλλη γλώσσα, εκτός από την ελληνική. Είναι ένα πράγμα που θα θέλουμε ειδικά στα μεταπτυχιακά να το ενισχύσουμε”.

Για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά συνέχισε: “Στα προπτυχιακά είναι λίγο πιο μπλεγμένο, όπως ξέρετε, το θέμα. Είναι πιο μπλεγμένο για τους εξής λόγους: πρώτον στην Ευρώπη και έχει μεγάλη σημασία αυτό, πάνω από το 95% των προγραμμάτων σπουδών των προπτυχιακών, είναι στις γλώσσες της κάθε χώρας και το καταλαβαίνετε και για ποιο λόγο. Και λογικό είναι να είναι.

Ορισμένα έχουν και κάποια προγράμματα που είναι σε ξένη γλώσσα, κυρίως είναι στα αγγλικά, αλλά όχι μόνο. Εδώ υπάρχει μια νομοθεσία η οποία νομοθεσία λέει ότι δύνανται να ιδρυθούν τμήματα τα οποία να παρέχουν προπτυχιακές σπουδές σε ξένη γλώσσα για άτομα που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό υπάρχει στη νομοθεσία. Αυτή τη δυνατότητα την έχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εγώ θα πρότεινα το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως ξέρετε, έχει ορισμένα μεταπτυχιακά που λειτουργούν, αλλά δεν έχει προπτυχιακά παρ’ όλο που προβλέπει η θεσμοθέτησή του και προπτυχιακά.

Σε συνεργασία με άλλα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ, να δούνε τι δυνατότητες υπάρχουν για τέτοιου είδους συνεργασίες και προοπτικές. Πρέπει όμως να είναι απολύτως σαφές ότι αυτά θα είναι αναλυτικά και ως προς τον τρόπο που μπαίνουν οι φοιτητές και ως προς την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και ως προς το κόστος και ως προς το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επειδή λες ότι θα είναι για άτομα που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να υπάρχει και μια αυθαιρεσία ως προς το συνολικό νομοθετικό και θεσμικό τους καθεστώς. Εάν θέλει κανείς να σπουδάσει προπτυχιακά στη Γαλλία, πρέπει να ξέρει γαλλικά. Εάν πάει στη Γερμανία πρέπει να ξέρει γερμανικά. Αν θέλει να πάει στην Ολλανδία θα πρέπει να ξέρει ολλανδικά.

Οι Ολλανδοί είναι δίγλωσσοι σχεδόν. Άρα εδώ λέμε κατ’ αρχήν είναι σωστό να ξέρεις ελληνικά για να σπουδάσεις στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο λόγω θέμα αξιοπρέπειας, ιστορίας κλπ. Υπάρχει και ένα θέμα καλλιέργειας της γλώσσας. Η γλώσσα είναι ένα ζωντανό πράγμα και καλλιεργείται και μέσα από αυτούς τους τρόπους.Επειδή όμως καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχουν δυνατότητες, άτομα από τρίτες χώρες να θέλουν να έρθουν, ή από ορισμένες ευρωπαϊκές, να δούμε αυτό το καθεστώς. Ο θεσμός υπάρχει, αν υπάρχει και η διάθεση, να το δούμε”.

Θερινά σχολεία

«Υπάρχει όμως και ένας άλλος θεσμός τον οποίο δεν αξιοποιούμε καθόλου. Και αυτός είναι ο θεσμός των καλοκαιρινών σχολείων. Των θερινών σχολείων. Τα θερινά σχολεία είναι κάτι που συνήθως γίνεται τους θερινούς μήνες και είναι γύρω από ένα θέμα, στο οποίο έρχονται και διδάσκουν άτομα από το εξωτερικό, άτομα που είναι στην Ελλάδα.

» Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ευελιξία. Τα παιδιά που συνήθως πάνε σε αυτά τα θερινά σχολεία, έχουν εξαιρετική εμπειρία, διότι είναι και παιδιά από το εξωτερικό και παιδιά από τον τόπο μας, συνήθως πολλά από αυτά γίνονται, π.χ. αρχαιολογία μπορεί να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά μια εβδομάδα να πάνε σε μια ανασκαφή κλπ, αλλά και πολλά άλλα. Άρα και αυτά είναι το 90% στα αγγλικά. Να λοιπόν εδώ ένας θεσμός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πλήρως.

» Έχουμε τις εγκαταστάσεις, αυτά συνήθως οικονομικά μπορούν και βγάζουν τα έξοδά τους, άρα να ένας θεσμός ο οποίος θα μπορούσε να ενισχύσει πάρα πολύ και το προφίλ μας. Λέω λοιπόν επειδή κατηγορηθήκαμε, όπως κατηγορηθήκαμε και για πολλά άλλα πράγματα ότι εδώ έχουμε εμμονές, αγκυλώσεις, σταλινικές νοοτροπίες κλπ. Νομίζω ότι με τις διευκρινίσεις φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία εμμονή – τα υπόλοιπα τα αντιπαρέρχομαι – σε αυτά τα ζητήματα. Εκείνο που θέλουμε όμως δεν θέλουμε να γίνει όπως είναι ορισμένα εξ αποστάσεως και όπως είναι ορισμένα δια βίου», συνέχισε.

Οι αλλαγές στη διοίκηση των ιδρυμάτων

Στη Σύγκλητο θα συμμετέχουν οι Πρόεδροι όλων των Τμημάτων και ταυτόχρονα θα θεσμοθετηθεί το Πρυτανικό Συμβούλιο για την διευκόλυνση της καθημερινής διοίκησης των Α.Ε.Ι.

Στις λειτουργίες διοίκησης και αντιπροσώπευσης, η αποτελεσματικότητα της διοίκησης θα ενισχυθεί σημαντικά μέσω της εκλογής των Αντιπρυτάνεων και μάλιστα σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από του Πρυτάνεις και με μονοσταυρία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευρύνεται στο μέγιστο η δημοκρατική νομιμοποίηση όλων των διοικούντων και ενισχύεται η δυνατότητα των μελών Δ.Ε.Π. που θέλουν να προσφέρουν χωρίς να δεσμεύονται από τη συγκρότηση της όποιας ομάδας ταυτόσημων απόψεων. Το βασικότερο όλων είναι ότι ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της διοίκησης καθώς αυτή βασίζεται στην ύπαρξη ενός Πρυτανικού Συμβουλίου που αντανακλά τους ευρύτατα δυνατούς όρους κοινωνικής συναίνεσης.

Λόγος στους φοιτητές

Στα συλλογικά όργανα θα δοθεί θεσμικά λόγος στους φοιτητές και θα επανέλθει η φοιτητική συμμετοχή στους Τομείς, τα Τμήματα και τη Σύγκλητο. Οι φοιτητές δεν θα συμμετάσχουν στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων (Πρόεδρος, Κοσμήτορας, Πρύτανης, Αντιπρύτανης).

Ο εθνικός και κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία που διεξήχθη τον προηγούμενο χρόνο κατέδειξε την ανάγκη προώθησης του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Τον στόχο αυτό καλούνται να υπηρετήσουν τα περιφερειακά Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.).

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται ένα όργανο σε επίπεδο περιφέρειας, το οποίο συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων (Ε.K.), οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές της οικείας ή άλλης Περιφέρειας ή από το εξωτερικό, με τετραετή θητεία. Ανά τετραετία άλλο ίδρυμα θα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου. Στα Α.Σ.Α.Ε.Ε. θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της κάθε Περιφέρειας.

Τα Α.Σ.Α.Ε.Ε. θα έχουν ως κύριο σκοπό χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, σε περιφερειακό επίπεδο, εκτιμώντας της αναπτυξιακές προοπτικές και την στρατηγική που έχει κάθε ίδρυμα, τη δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ των ιδρυμάτων και τη διαμόρφωση κρίσιμων κοινών υποδομών. Με αυτό τον θεσμό αναμένεται να ενταθεί η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των ιδρυμάτων με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς συντελεστές της Περιφέρειας, των οποίων τη γνώμη θα ζητούν.

Η θεσμοθέτηση του οργάνου αυτού προέκυψε από την ανάγκη ύπαρξης ενός οργάνου που χαράσσει στρατηγική, όχι στα στενά πλαίσια ενός και μόνον ιδρύματος, αλλά συνολικά για όλα τα ιδρύματα της περιφέρειας, προωθώντας εν τοις πράγμασι την ώσμωση, την συνέργεια και την εξωστρέφεια, χωρίς να εμπλέκεται στα της καθημερινής διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα με αρμοδιότητες ουσιαστικής λογοδοσίας. Τα Α.Σ.Α.Ε.Ε. θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και την Επιτροπή Μελέτης των Οικονομικών της Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ήδη θεσμοθετηθεί.

Επιπλέον προωθούνται ρυθμίσεις που ενισχύουν το αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και συγκεκριμένα:

α) Η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων των καθηγητών Τ.Ε.Ι. θα διενεργείται εξ ολοκλήρου από τα οικεία ιδρύματα, με εξαίρεση τη διαδικασία για τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης, όπως εφαρμόζεται ήδη για τα πανεπιστήμια.

β) Οι άδειες απουσίας των καθηγητών των Α.Ε.Ι. να χορηγούνται αποκλειστικά από τον οικείο Πρύτανη / Πρόεδρο Τ.Ε.Ι., ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών απουσίας.

γ) Για την απόκλιση από το υποχρεωτικό ωράριο των καθηγητών που παράλληλα συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων, να εκδίδεται απόφαση από τον οικείο Πρύτανη / Πρόεδρο Τ.Ε.Ι.

δ) Η αρμοδιότητα της σύστασης τομέων να περιέλθει στα Α.Ε.Ι.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s